Po - Pá: 7.00h - 16.00h
Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov +420 603 364 547 info@sanace-grading.cz

PNEUMATICKÉ NARÁŽENÍ NEREZOVÝCH, CHROM-NIKL OCELOVÝCH DESEK

Popis

Vytvoření horizontální i vertikální (rubové) hydroizolace proti vzlínající zemní vlhkosti provádíme strojně, kdy pneumatickým příklepem jsou zarářeny do zdiva s průběžnou spárou vlnité nerez.,chrom-niklocelové desky.

Popis technologie

Je forma mechanické hydroizolace proti vzlínající zemní vlhkosti. Desky mají po celé délce z obou stran podélné ohyby, jimiž se spojují vzájemně k sobě a vytvářejí takto kapilárně nepropustnou nerezavějící uzávěru proti zemní vlhkosti. Na každý daný objekt je délka plechu upravována dle tloušťky sanovaných konstrukcí. K výrobě desek se používá materiál obsahuje přes 18 % chromu a přes 8 % niklu s pevností 1.200 N/mm2, tím je zaručeno, že i u zdiva silného 800 – 1000 mm nedochází k deformaci materiálu, a to i u objektů vícepodlažních, kde je tlak ve zdivu velmi vysoký.

Tyto vlnité desky jsou pneumatickým příklepem strojně zaráženy do zdiva, aniž by předem docházelo k jeho otevření. Tento faktor je velmi důležitý, neboť odpadá (jak je tomu u klasického podřezání) riziko statického porušení objektu. Horizontální posun zdiva ve směru úderů (rázů) není možný, neboť se musí brát ohled na setrvačnost hmoty zdiva a krátkodobost trvání úderů (cca 1 100 – 1 500 úderů/minutu). Nedochází ani k sedání zdiva. Desky lehce pronikají zdivem a zamezují otřesům.

Systém je možno aplikovat u budov různého materiálového složení s průběžnou spárou ve zdivu.