Po - Pá: 7.00h - 16.00h
Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov +420 603 364 547 info@sanace-grading.cz

PODŘEZÁNÍ ZDIVA STROJNÍ ŘETĚZOVOU PILOU

Popis

Vytvoření dodatečné hydroizolace cihelného zdiva provádíme strojní řetězovou pilou s vložením fóliové nebo sklolaminátové izolace
s vyklínováním zdiva plastovým klínem v různých tloušťkách, kterou určuje šířka řezné spáry s následným vyplněním a zapravením vzniklé spáry maltovou směsí.

Pro podřezání se používá strojní řetězová pila. Řezným prvkem je řetěz se zuby ze slinutých karbidů.

Pracovní postup:

  • Stanoví se výšková úroveň řezu s ohledem na výškovou úroveň podlahových konstrukcí s případným navázáním hydroizolací.
  • V místě podřezávání se mechanicky otluče omítka. Podél sanované konstrukce musí být přiměřeně tvrdý, dostatečně rovný podklad v šířce cca 1,5 m pro pojezd stroje. Po proříznutí zdi do délky max. 1 m se ozubenou lištou pročistí prořízlá spára. Do proříznuté a pročištěné drážky se vloží vlastní izolace na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu o tloušťce 2,0 mm.
  • Pruh izolace délky 1 m o šíři takové, aby oboustranně přesahovala 5cm tloušťku zdi, se v drážce upevní rozpěrovými klíny, které se do drážky mechanicky natlučou. Klíny jsou dodávány v různých tloušťkách podle šíře řezu a použité izolace. Klín z plastu má únosnost min. 270 kg/cm2. Klíny se vkládají do zdi oboustranně v roztečích cca 10-20 cm. Délka klínu je použita podle šíře zdi. Mezi klíny musí být v podélné ose zdi mezera 10 cm. Po té následuje proříznutí dalšího metru zdi a cyklus se opakuje s tím, že přesahy izolací navzájem musí být 5 cm.
  • Drážka se oboustranně zapraví cementovou maltou. Po 80 až 100 cm se vloží injektážní trubky. Pomocí injektážního zařízení tlakově vstřikujeme do připravených otvorů cementovou směs. Po zatvrdnutí se trubky vyjmou a odřízne se přebytečná izolace.